DERIC TECHNIKDANE KONTAKTOWE

DERIC TECHNIK s. c.
ul. Konwaliowa 2
62-070 Gołuski
Tel.:+48 61 624 71 35
Fax: +48 61 624 71 36
Tel.: +48 662 800 074
www.deric.pl
przenośniki kubełkowe WIESE przenośniki rurowo łańcuchowe SCHRAGE przenośniki taśmowe


Typowe zastosowania naszych urządzeń:

  • zasilanie produktem naważarek wielogłowicowych
  • transport produktu z produkcji do strefy pakowania
  • transport produktu z/do silosów i zbiorników
  • zasilanie produktem maszyn wykonujących procesy produkcyjne
  • ciągły transport produktu pomiędzy poszczególnymi procesami produkcyjnymi
  • odprowadzanie odpadów poprodukcyjnych